Chương trình học

Anh văn Thiếu nhi
Độ tuổi: 4 - 10 tuổi
Loại hình: Anh văn & Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 10 HS/lớp
Giờ học: 3 tiếng/ tuần
Thời lượng: 16 tuần/khoá
Anh văn Thiếu niên
Độ tuổi: 10 - 16 tuổi
Loại hình: Anh văn & Kỹ năng
Số HS/lớp: Tối đa 10 HS/lớp
Giờ học: 4 tiếng/tuần
Thời lượng: 16 tuần/khoá
Anh văn Giao tiếp
Độ tuổi: Mọi lứa tuổi
Loại hình: Anh văn
Số HS/lớp: Tối đa 10 HS/lớp
Giờ học: 2-3 tiếng/tuần
Thời lượng: 16 tuần/khoá
Tranh luận
Độ tuổi : Từ 8 tuổi
Loại hình: Kỹ năng
Số HS/lớp: Tối đa 15 HS/lớp
Giờ học 1 tiếng/buổi
Thời lượng: 10 tuần/khoá
Làm việc nhóm
Độ tuổi : Từ 8 tuổi
Loại hình: Kỹ năng
Số HS/lớp: Tối đa 15 HS/lớp
Giờ học 1 tiếng/buổi
Thời lượng: 10 tuần/khoá
Thuyết trình
Độ tuổi : Từ 8 tuổi
Loại hình: Kỹ năng
Số HS/lớp: Tối đa 15 HS/lớp
Giờ học 1 tiếng/buổi
Thời lượng: 10 tuần/khoá
Guitar & Ukulele
Độ tuổi: Từ 8 tuổi
Loại hình: Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 5 HS/lớp
Giờ học: 1 tiếng/buổi
Nội dung: Lý thuyết nhạc, Đệm hát
Cờ vua & Cờ tướng
Độ tuổi: Từ 4 tuổi
Loại hình: Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 8 HS/lớp
Giờ học: 1 tiếng/buổi
Nội dung: Cờ vua, cờ tướng
Piano & Organ
Độ tuổi: Từ 6 tuổi
Loại hình: Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 4 HS/lớp
Giờ học: 1 tiếng/buổi
Nội dung: Lý thuyết nhạc, Đệm hát