Chương trình học

Cờ vua & Cờ tướng
Độ tuổi: Từ 4 tuổi
Loại hình: Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 8 HS/lớp
Giờ học: 1 tiếng/buổi
Nội dung: Cờ vua, cờ tướng
Piano & Organ
Độ tuổi: Từ 6 tuổi
Loại hình: Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 4 HS/lớp
Giờ học: 1 tiếng/buổi
Nội dung: Lý thuyết nhạc, Đệm hát
Nhảy hiện đại
Độ tuổi: Từ 8 tuổi
Loại hình: Anh văn
Số HS/lớp: Tối đa 10 HS/lớp
Giờ học: 3 tiếng/tuần
Thời lượng: 10 tuần/khoá
Hát tiếng Anh
Độ tuổi: Từ 4 tuổi
Loại hình: Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 10 HS/lớp
Giờ học: 1 tiếng/buổi
Nội dung: Hát tiếng Anh
Hội họa
Độ tuổi: Từ 4 tuổi
Loại hình: Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 10 HS/lớp
Giờ học: 1 tiếng/buổi
Nội dung: Vẽ màu, Thủ công
Múa Ballet
Độ tuổi: Từ 4 tuổi
Loại hình: Nghệ thuật
Số HS/lớp: Tối đa 15 HS/lớp
Giờ học: 1 tiếng/buổi
Nội dung: Múa ballet, dân gian