Mr. Minh Nguyen

English Department

Thông tin Giáo viên

Trình độ: BA in English & IELTS 8.5
Kinh nghiệm: 2 năm giảng dạy & dịch thuật
Sở thích: Online game, Đọc sách
Giảng dạy: Các lớp Giao tiếp & Viết-Dịch
Đôi nét về thầy: Thầy Minh có rất nhiều kẹo để cho những bạn HS giỏi.

Phương pháp dạy

Vui nhộn
Kiến thức
Hoạt động
Sáng tạo

Hẳn bạn học viên nào cũng đều biết thầy Minh vì thầy thường xuyên xuất hiện ở các hoạt động của trung tâm. Thầy rất nhiệt tình và thỉnh thoảng còn mang kẹo bánh đến lớp.

Giảng dạy các lớp