Nguyễn Tấn Dũng (Tiếng Anh & Arts)

Lúc mới vào học mình hơi ngại và hơi sợ nhưng giờ mình thấy vui vẻ hòa đồng và không còn sợ nữa. Thầy Cô thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn, thi đua, khen thưởng động viên tụi mình trong lúc học. Điều này giúp tụi mình phấn khởi nhiều hơn trong học tập Tiếng Anh cũng như sáng tạo trong các môn Nghệ Thuật.