TRẦN LÊ THÁI HÙNG (Flyers)

Trung tâm Anh ngữ và Tài năng ASKademy cho con không khí vui vẻ, kiến thức dễ tiếp thu, dễ nhớ bài và các môn học đều được chăm chút từ những điều đơn giản nên con cảm thấy gần gũi, dễ hiểu và có hứng thú để học.